Apie mus rašo

Mokytojų atsiliepimai

„Bet kokia kūryba išlaisvina žmogų, praplečia jo mąstymą. Tikslingai pritaikant technologinę kūrybą didinama mokinių ir mokytojo motyvacija, mokomasi bendradarbiauti, stiprėja savivertė, aktyvėja smegenų veikla. Mokytojas suprasdamas ir taikydamas technologijas tobulėja kartu su mokiniais. Naudojant technologijas stiprėja mokytojo ir mokinio ryšys. Tik bendradarbiaudami galime stiprinti vienas kito pasitikėjimą ir kiekvieną dieną augti.“
– Agnė Petraitienė

„Technologinė kūryba – tai vaistai, tinkantys absoliučiai visiems vaikams. Bent jau aš nesutikau tokio, kuris nepabandytų. Tegu iš pradžių nedrąsiai, nepasitikėdamas. Hiperaktyvius sudrausmina, nedrąsius tylenius išlaisvina. Vienišiai mėgaujasi kurdami po vieną. Vaikai, negalintys būti be draugų, dirba kartu. Ir skirtingai nuo suaugusiųjų jie moka džiaugtis mažomis pergalėmis!“
– Romualda Bagdonienė

„Technologijų pagalba nelabai įdomius, „neįkandamus“ dalykus galima pateikti kita forma. Vaikai mokosi bendraudami, bendradarbiaudami. Net ir patys didžiausi užsispyrėliai, staiga ima norėti mokytis ir tampa mokytojo padėjėjais kremtant technologinius klystkelius. Šiuolaikinis mokytojas negali stovėti vietoje. Jis turi judėti kartu su savo mokiniais į priekį. Ugdymo procesas mokiniams taps jų dalimi, kai jame naudosime priemones artimas jų aplinkai. Mokytojas, norintis suprasti technologijas ir jas pritaikyti pamokoje bus visada mokiniams įdomus, keliantis susižavėjimą.“
– Jurgita Rasimavičienė

„Pritaikant technologinę kūrybą, kiekvienas vaikas gali patirti sėkmę pagal savo galimybes. Vaikai mokosi betarpiškai patys viską bandydami ir atrasdami. Dažnai technologijose vaikai tampa pagalbininkais – tai leidžia jiems pasijusti vertinamais ir lygiaverčiais partneriais. Technologijos leidžia mums, mokytojams, pereiti iš nuostatos „aš išmokysiu mokinį“ prie nuostatos „padėsiu jam išmokti“. O juk skaitmeninis raštingumas – vienas iš aštuonių pagrindinių 21-ojo amžiaus gebėjimų.“
– Jurgita Badaraitė